Ik ben Chantal Magdelijns. 52 jaar, geregistreerd psychosociaal therapeut. Ik heb een praktijk in Nieuw Vennep  Heemstede en Hoofddorp. Na heel wat jaren te hebben gewerkt bij de overheid heb ik een aantal jaren geleden besloten om het roer om te gooien en te doen waar ik energie en voldoening van krijg op werkgebied. Vol enthousiasme ben ik begonnen  aan de HBO opleiding psychosociaal therapeut/ counselor.

Tijdens mijn opleiding heb ik mij mogen verdiepen in de praktische psychologie, klinische psychologie, sociale psychologie en heb ik medische basiskennis gehad. Na deze opleiding te hebben afgerond kon ik echt het roer omgooien en ben ik mijn eigen praktijk gestart.

Na het afronden van mijn studie ben ik veel energie blijven steken in mijn ontwikkeling. Daarom heb ik ervoor gekozen mij te specialiseren in ACT (Acceptance and Commitment therapy),  Oplossingsgerichte therapie, Positieve psychologie, PICS en PICS-F en begeleiding van mensen die geraakt zijn door  kanker.

Ik heb gewerkt als online- therapeut bij stichting ES . Tijdens Corona heb ik veel gesprekken online gevoerd. Hierbij was de ervaring die ik heb opgedaan bij ES onmisbaar. Verder heb ik als ACT-trainer bij Stresswise gewerkt en heb ik als vrijwilliger mensen begeleid met kanker bij  Adamas. Dit is een inloophuis voor mensen die getroffen zijn door kanker. Ik vind het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan het welzijn van mensen die geraakt zijn door kanker.

 Naast mijn praktijk werk ik drie dagen in de week in een huisartsenpraktijk als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg.

Ik ben empathisch en oplossingsgericht. Voor mij betekent hulpverlenen inzicht geven, ondersteunen en motiveren, zodat jij beter met je  problemen om kunt gaan. 

 

Ik hoop dat jij na elk gesprek met mij een stukje lichter weggaat.

Chantal Magdelijns

 

 

Ik ben  ingeschreven bij de vakgroep VPMW van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Om deze registratie te behouden blijf ik bijscholing volgen en volg ik intervisie bijeenkomsten.