Wat kost een gesprek?
Het eerste (kennismaking/intake) gesprek is vrijblijvend, telefonisch en kosteloos. 

De volgende gesprekken duren 60 minuten en kost € 85,-

Het is mogelijk om de gesprekken ook online te voeren(via een beveiligde verbinding).

Afspraken in de avonduren tot 21.00 en zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 is mogelijk. 

 

Vergoeding via de verzekering
 
De kosten voor psychosociale therapie wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. 

Geen vergoeding mogelijk?
Veel werkgevers hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn.

Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een re-integratie traject.

Dit kun je navragen bij jouw werkgever en indien gewenst kan hij/zij altijd contact met mij opnemen.

 Geen aanvullende verzekering?
Er zijn verzekeringen die aanbieden een losse aanvullende verzekering bij hen af te nemen zonder dat je een basisverzekering bij deze verzekeraar hoeft af te sluiten.

Veel werkgevers hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn.

Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een re-integratie traject. Dit kun je navragen bij jouw werkgever en indien gewenst kan hij/zij altijd contact met mij opnemen.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en de RBCZ het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Deze  zorgen voor de kwaliteitswaarborg van mijn praktijk.  De NFG neemt  de verplichtingen die de Wkkgz stelt over zodat bij klachten, u als cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij klachten ga naar: Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

Daarnaast ben ik nog aangesloten bij de  ACBS dit is een netwerk voor therapeuten en psychologen die Acceptance and commitment therapie geven.

WTZA en WMO
Ik voldoe aan de eisen van de WTZA (Wet toetreding zorgaanbieders) Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. En de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Behandelovereenkomst 
Tijdens het eerste gesprek wordt er een behandelovereenkomst ingevuld en bij wederzijds akkoord ondertekend. Het zorgplan wordt regelmatig besproken met de cliënt en zo nodig bijgesteld.

Samenwerking
Binnen mijn praktijk werk ik samen met Praktijk voor psychosociale counseling en therapie uit Voorhout.

 Tevens waarneming bij langdurige afwezigheid

https://www.counselingentherapie.nl

 

Kwaliteit management systeem

Ik heb een kwaliteit management systeem die voldoet aan de aan de eisen zoals gesteld in de
Wtza, Wkkgz, de Wmo en voldoet aan artikel 4.1.4 1e lid van de jeugdwet.

 

 

 

Ik ben  ingeschreven bij de vakgroep VPMW van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Om deze registratie te behouden blijf ik bijscholing volgen en volg ik intervisie bijeenkomsten. 

 

 

 

Algemene En Betalingsvoorwaarden Privacyovereenkomst PVPTH Pdf
PDF – 492,4 KB 27 downloads
Licentie QMS
PDF – 90,5 KB 20 downloads

Ik ben aangesloten bij: