Wat kost een gesprek?
Het eerste (kennismaking/intake) gesprek is telefonisch  en is kosteloos. 

De volgende gesprekken duren een uur en kosten 80 euro.

Vanaf 1maart wordt het tarief 85 euro. 

Het is mogelijk om de gesprekken online te voeren(via een beveiligde verbinding).

Afspraken in de avonduren tot 21.00 en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 behoren tot de mogelijkheid.

 

Vergoeding via de verzekering
 
De kosten voor psychosociale therapie/counseling wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. 

 

Heb je geen aanvullende verzekering?
VGZ en Zilveren Kruis bieden de mogelijkheid om een losse aanvullende verzekering bij hen af te nemen zonder dat je een basisverzekering bij deze verzekeraar hoeft af te sluiten.

Ik bied soms (beperkt) ruimte om gesprekken te volgen tegen aangepast tarief.

Werk je bij een bedrijf of organisatie? Veel werkgevers hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn.

Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een re-integratie traject. Dit kun je navragen bij jouw werkgever en indien gewenst kan hij/zij altijd contact met mij opnemen.

 

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en de RBCZ het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Deze  zorgen voor de kwaliteitswaarborg van mijn praktijk.  De NFG neemt  de verplichtingen die de Wkkgz stelt over zodat bij klachten, u als cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij klachten ga naar: Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

 

WTZA en WMO

Ik voldoe aan de eisen van de WTZA (Wet toetreding zorgaanbieders) Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. En de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 

Behandelovereenkomst en zorgplan

Tijdens het eerste gesprek wordt er een behandelovereenkomst en zorgplan ingevuld en bij wederzijds akkoord ondertekend.  Het zorgplan wordt regelmatig besproken met de cliënt en zo nodig bijgesteld.

 

Ik ben  ingeschreven bij de vakgroep VPMW van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Om deze registratie te behouden blijf ik bijscholing volgen en volg ik intervisie bijeenkomsten.