ACT

Heb je last van angsten, veel piekeren die je belemmeren in het dagelijks leven waardoor je niet doet wat je eigenlijk echt belangrijk vind dan is ACT misschien iets voor jou.

Acceptance and commitment therapy is eenvorm van cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van praktische en  inzichtelijke oefeningen, metaforen, beeldmateriaal  en mindfulness. 

ACT bestaat uit zes verschillende processen /vaardigheden:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  ACT is erkend als evidence based therapy (wetenschappelijk bewezen therapie) voor depressie, angst, chronische pijn, ziekte. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt.

Ik ben  ingeschreven bij de vakgroep VPMW van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Om deze registratie te behouden blijf ik bijscholing volgen en volg ik intervisie bijeenkomsten.